می کند آلومینیوم معدن ویتنام، طلا، قلع، روی، و فسفات ها